Полезни съвети за трудови имигранти

1. Помнете, че сами сте длъжни да вземете решение за влизане в Руската Федерация и своето трудоустройство. Затова обмислете отрано въпросите и проблемите, които могат да възникнат и ще можете ли да ги преодолеете (в това число и с помощта на този наръчник). Запишете си въпросите и готовите отговори.


2. Посетете дипломатическото представителство или консулското учреждение на РФ във Вашата държава, запишете се за прием и получете консултация по въпросите за влизане и престой в РФ. Помнете, че нужните документи за влизане в РФ Вие трябва да изготвите по местопребиваване в своята страна. За тази цел след консултацията в представителството на РФ (посолство или консулство) си направете списък на нужните документи.


3. При тръгването вземете със себе си по възможност и нотариално заверени копия на всички необходими документи, на първо място - на Вашия вътрешен и задграничен паспорт, които указват Вашето гражданство и удостоверяват самоличността Ви.


4. При получаване на визата в задграничното представителство на РФ осведомете се от длъжностното лице, което я изготвя нейния вид и срок на действие.


5. Избягвайте да използвате услугите на частни посредници или съмнителни посреднически организации, предлагащи Ви бързо и лесно оформяне на документите и/или организация на самото влизане в РФ. Помнете, че много често незаконните трафиканти на хора предлагат точно такива "услуги". Ако ги приемете, в последствие никой не може да Ви даде гаранции за безопасно влизане и престой в чужда страна.


6. Ако е възможно, обърнете се за безплатни правни консултaции по въпросите на имиграцията към обществените организации на територията на Вашата страна или РФ.


7. Посещавайки задграничното представителство на Рф, се снабдете със списък с полезни адреси и телефони на руски министерства и учреждения.


8. Ако на територията на РФ са Ви необходими подкрепа и защита от страна на Вашата държава, обръщайте се за такава към нейното дипломатическо представителство или консулско учреждение.


9. Намирайки се територията на РФ, постоянно носете със себе си паспорт и документи, свидетелстващи за законността на Вашето пребиваване (миграционна карта, вид на жителство, разрешение за временно пребиваване). Направете си ксерокопия на тези документи. Това ще облекчи процедурата по тяхното възстановяване в случай на загуба или кражба.


10. Помнете, че сътрудниците на органите на вътрешните работи могат да изискват представянето на такива документи и да ги проверяват само при изпълнение на служебните си задължения. Но при никакви обстоятелства нямат правото да изземат Вашите документи.


11. Ако бъдете задържан по непонятни за Вас причини, настоявайте да бъде повикан представител на Вашето консулство, за да Ви бъде оказана защита.


12. Щателно съблюдавайте сроковете и реда за влизане, престой и създаване на трудови отношения в РФ.


13. Когато се обръщате към някое държавно учреждение с писмено заявление, регистрирайте го в канцеларията или секретариата. За тази цел заедно със заявлението носете и негово копие(и копия на прилаганите документи), на които задължително трябва да ви поставят дата на приемане и входящ регистрационен номер. На първо място това е необходимо за получаване на писмен отговор на Вашето заявление. На второ, може да се позовете на регистрационните данни в случай че Ви се наложи да обжалвате решението на даденото учреждение по съдебен път или пред висшестояща инстанция.


14. Водете си кратки, писмени бележки за необходимите действия по уреждането на правния си статус в РФ. Не допускайте за себе си неясноти и неточности при изготвянето на Вашите документи. Ако имате въпроси по руското законодателство, задавайте ги на представителите на държавните органи, които имат отношение към Вашия проблем.


15. Отнесете се с цялото си внимание към уреждането на Вашите трудови отношения с работодателя/ите в РФ. Помнете, че Вашият работодател трябва да има разрешение за привличане и използване на труда на чуждестранни работници и трябва да сключи с Вас срочен трудов договор или гражданско-правен договор за изпълнение на работа (оказване на възмездни услуги). Такива документи се издават и подписват от страните в два екземпляра - за работодателя и за работника. Вашите трудови права и задължения се определят в съответствие със сключения договор.


16. Приготвяйки се за път с Вашето семейство, помислете за това, какви допълнителни въпроси ще Ви се наложи да решавате (регистрация по местопребиваване, трудоустройство на другите членове на семейството, образование на децата и т.н.) и по какъв начин ще го направите. добавете тези въпроси във Вашия списък и се опитайте отрано да им намерите отговор.


17. Във Ваша услуга предоставяме и списък на държавните учреждения и организации и други официални служби, призвани да оказват консултативна, методическа, правна и друга помощ от първостепенна важност, а също и на медицински, банкови, учебни заведения, курсове по руски език, национални обществени организации, осъществяващи сервизно обслужване на чуждестранни граждани.Скъпи приятели!

Ние знаем какви трудности ви предстои да преодолеете по време на пътуването в търсене на работа в други държави. Пътят на имиграцията никога не е лек. Това е раздяла с близките, промяна на установения начин на живот, друг език, други отношения между хората и значителни финансови разходи. За да постигнете целите си, е нужно предварително да проучите своите права и задължения при заминаването, установяването и упражняването на трудова дейност в държавата, която сте избрали. Именно поради непознаването на законодателството в страната на пребиваване от трудовите имигранти тяхното заминаване често завършва с неуспех. Постъпването на работа при некоректни работодатели ( или чрез нелегални посредници ) заплашва чуждестранните работници с експлоатация, принудителен и безплатен робски труд. Налага им се да живеят в постоянен страх от правоохранителните органи или имиграционни служби, в ужасни условия, без право на медицинска помощ, както и да плащат огромни глоби. В произволен момент са заплашени от депортиране. За да не се случва това, ние ви съветваме внимателно да разгледате Наръчника за трудови имигранти, публикуван в нашия сайт и да следвате правилата в страната на пребиваване. Това ще ви предпази от недобросъвестни длъжностни лица и нелегални работодатели и ще ви позволи законно да отстоявате правата си. Нашият проект беше създаден с цел да помага на хората, решили да заминат в търсене на по-добър живот, да открият свежа и достоверна информация. Тук вие ще намерите всичко, което касае имиграцията, търсенето на работа и жилище.

В този сайт сме се постарали да съберем актуална и полезна информация за трудовите имигранти от целия рускоезичен интернет, както и от самите потребители.

Оставете своето CV в нашата база данни - това ще ви облекчи в търсенето на работа, без да излизате от къщи. Надяваме се и на коректност от страна на работодателите, публикуващи своите оферти в нашия сайт.

Често провеждаме рекламни кампании във всички страни по света и нашата база със свободни работни места се обновява ежедневно.

Желаем ви успех във вашето търсене!

Работа по региони
Работа по градове Сортиране по

 


 
Работа по специалности
Счетоводство, финанси и одит (5)Административна работа (21)Агенти, куриери (8)Селско стопанство (46)Архитектура (1)Автотранспорт, тежкотоварни превози (107)Банки, пазари, инвестиционни компании (0)Грижа за пенсионери (100)Услуги по почистване (112)Компютър, програмиране (4)Строителство (603)Консултиране (1)Готвачи, кулинари (83)Култура (0)Дизайн (3)Шофьорите (113)Електричество и енергетика (51)Инженеринг (9)Мебели, монтаж, ремонт (23)Гувернантки и градинари (15)Фризьори и гримьори (2)Хотелиерски бизнес (75)Битови и комунални услуги (9)Управление на човешките ресурси (1)Застраховане (0)Интернет и информационни технологии (9)Юриспруденция (0)Общи работници (150)Благоустройство (15)Логистика (15)Сградна експлоатация (0)Мениджъри (2)СМИ: преса, радио, ТВ (1)Медицина и фармация (20)Разни (135)Възпитание, грижа за деца, бавачки (168)Еднократна работа и халтура (3)Оператори (16)Художници (3)Полиция, армия (1)Полиграфия (2)Реклама, маркетинг, PR (3)Снабдяване (0)Производство (226) Охрана (2)Държавна служба (0)Издателства (0)Недвижими имоти (1)Ремонт на апаратура (1)Ресторантски бизнес (88)Търговия на дребно (23)Наука и образование (4)Секретариат (2)Безопасност (0)Сервизни центрове (5)Развлекателна индустрия (9)Певци и музиканти (2)SPA, салони за красота (39)Физкултура и спорт (2)Складова дейност (98)Работа за студенти (3)Шивачи и шивачки (52)Педагози, възпитатели (4)Техники (22)Връзки и телекомуникации (11)Туризъм и екскурзии (2)Търговия на едро (4)Преводачи, лингвисти (3)Надомна работа (109)