Типични признаци, които да обострят вниманието ви при постъпване на работа зад граница

1. Примерен текст на обява: "Работа зад граница за момичета като сервитьорки, танцьорки  и т.н. Не се изисква професионална подготовка. Пътуването, застраховката и квартирата се поемат  от работодателя. Високо заплащане." За контакт е посочен само мобилен телефон.
2. Несъответствие между обещаваната работна заплата (прекалено висока) и предстоящата  работа, примерно за неквалифициран труд. Предложение да се подпишете на договор, в  който е отразена не реалната заплата, а само част от нея, с обещанието, че останалото ще  получавате на ръка.
3. Предложение да постъпите на работа в чужбина с виза за гостуване или туристическа,  респ. с фалшиви документи.
4. Обещание да ви бъде платено след обратно връщане в родната ви страна.
5. Фирмата-посредник не може да даде гаранции за законността на своята дейност,  дейността на задграничната фирма-посредник и да посочи хората, отговарящи за  трудоустройството.
6. В Русия ви предлагат да сключите договор само с фирмата-посредник, а договорът с  работодателя след пристигането в чужбина.
7. Предлагат ви да платите за услугите на фирмата без издаване на квитанция или други  разходни документи.
8. Преди подписването не ви дават договора на родния ви език, за да можете да се  консултирате евентуално с адвокат.
Ако все пак човек е станал жертва на търговия с хора, помнете:
1. Законодателството на всички страни проявява грижа за безопасността на хората,  пребиваващи или посещаващи страната, независимо от правния им статус. Даже в случай на  нелегaлно влизане в страната на пострадалите ще бъде оказана помощ. Този справочник  съдържа адреса на руските консулства и посолства зад граница.
2. Учреждения и организации, които могат да окажат помощ по места: полиция, местни  болници,пожарни, църкви, убежища за жени и деца, агенции по оказване на юридическа помощ и групи, предоставящи услуги на имигранти, Международна организация по миграция,  неправителствени организации, занимаващи се с оказване на помощ за пострадали от  търговия с хора. Някои от тях са указани на нашия сайт.