Как да работим законно в Русия

  • Ако искате да влезете в Русия с виза и да постъпите на работа, Вие трябва да получите официална покана от този, който иска да Ви наеме. Вашият работодател трябва да изготви тази покана в териториалния орган на ФМС. Също така трябва да сключи с Вас писмен договор (срочен трудов договор или гражданско-правен договор за оказване на възмездни услуги), в териториалния орган на ФМС да получи за Вас разрешение за работа и след пристигането Ви в Русия да Ви го връчи срещу разписка, преди да постъпите на работа.
  • Ако сте пристигнали да работите в Русия в безвизов режим и имате статус на временно пребиваващ, можете сам да си извадите разрешително за работа, като лично се обърнете към териториалния орган на ФМС. След това трябва да си намерите работодател и да сключите с него договор. Ако имате статус за временно пребиваване и не намерите работа/не сключите договор с работодател в рамките на 90 дни след влизане в Русия, Вие сте длъжни да напуснете нейната територия. (Гражданите на Република Беларус се устройват на работа с правата на руските граждани и не се нуждаят от разрешение за работа).
  • Ако искате да се занимавате с предприемачество в Русия, трябва да се регистрирате като индивидуален предприемач, осъществяващ дейност без образуване на юридическо лице. При това трябва да имате разрешение за временно пребиваване или форма на жителство.
  • Имайте предвид че на чуждестранните граждани на територията на Русия е забранено да търгуват на дребно с фармацевтични продукти и алкохолни напитки, вкл. и бира (постановление Правительства РФ от 15 ноября 2006 г. № 683)

Отговорност за нарушаване на правилата

  • Ако нарушите правилата за влизане, пребиваване или трудоустрояване в Русия, може да Ви бъде наложена голяма глоба, депортация или административно въдворяване извън пределите на Русия.
  • Длъжностни лица, работодатели, а също и лицата поканили Ви в Русия носят отговорност за нарушаване на своите задължения по отношение съблюдаване на правилата за Вашето пребиваване и трудоустрояване, предвидени в законите на РФ.