Как да пребиваваме законно в Русия

В течение на три работни дни от датата на вашето пристигане в Русия приемащата ви страна трябва да ви постави на миграционене отчет. За тази цел приемащата ви страна лично или по пощата трябва да уведоми териториалното подразделение на Федералната миграционна служба (ФМС). От вас се изисква да представите на приемащата страна  документ за самоличност и миграционна карта с отметка от органа за пограничен контрол на влизане в Русия.

Срокът на вашето пребиваване в Русия е ограничен със срока на действие на вашата виза. Сумарният срок на вашетопребиваване в Руската Федерация с многократна виза се определя при оформянето и от упълномощен държавен орган, но за не повече от 90 дни в течение на всеки период от 180 дни.

Ако вие сте влезли в страната в безвизов режим, то не можете да останете повече от 90 дни. За отделни категории имигранти руското правителство може да съкрати този срок или да го увеличи до 180 дни.

Ако работодател е сключил с вас договор за  срок по-дълъг от 90 дни, вие можете да удължите временното си пребиваване в Русия. Този срок ще бъде удължен до срока на действие на трудовия договор, но не повече от една година от датата на влизане в РФ, за което се поставя отметка в миграционната карта.

За да останете по-дълго време в Русия, можете да получите разрешение за временно пребиваване за срок до три години. За тази цел трябва да подадете специално заявление в териториалния орган на ФМС, преди да е изтекъл срока на текущото разрешение, с което пребивавате. Получавайки разрешение за срок от три години, вие трябва да си направите регистрация по място на временно пребиваване и ежегодно да се пререгистрирате. Това означава ежегодно да потвърждавате местопребиваването си в РФ пред териториалния орган на ФМС, издал разрешението. Нямате право да се местите в друг населен пункт, без да уведомите същата служба.