Как да напишем мотивационно писмо

Мотивационното писмо се явява спомагателен документ към нашето CV.

Ако изпращате своето CV в международна компания със световно име ( т.нар. брaнд ),  то изискванията към мотивационното писмо са доста високи. Документът трябва да бъде оформен на отделен лист; всички реквизити, към които в частност се отнася и заглавието, дата на съставяне, име и адрес на получателя, подпис – трябва да бъдат в съответствие с правилата за съставяне на делови писма. Ако документите се пращат по електронната поща,  CV-то и мотивационното писмо следва да се изготвят във формат Word.

CV, изпратено по E-mail, може да бъде съпроводено с коректен текст вътре в самото него, без да бъде излаган на отделен лист. Името, фамилията и контактната информация трябва да се виждат ясно.

Краткият вариант на мотивационно писмо изглежда по следния начин ( примери 1-3 ):

Пример 1

Уважаема Мария,

В отговор на Вашата оферта  „Мениджър по продажбите на хладилно оборудване”, публикувана в списание „Работа и Заплата”,  изпращам своето CV. Ще съм благодарна за Вашето внимание.

 

С най-добри пожелания,

Ана Иванова, тел. 8-916-111-11-11

Пример 2

Здравейте, Мария!

Изпращам Ви като прикрепен файл своето CV. Кандидатствам за длъжността финансов аналитик. Източникът на информация за вакантното место е www.zarplata.ru. Готова съм да предоставя всякаква допълнителна информация, необходима за разглеждане на моята кандидатура.

С уважение,

Ана Иванова, тел. 8-916-111-11-11

Пример 3

Уважаеми господа,

Моля да разгледате моето CV за длъжността счетоводител, заместник на главния счетоводител.

Ще се радвам да получа от вас покана за събеседване.

С уважение,

Ана Иванова, тел. 8-916-111-11-11

Пълната версия на мотивационното писмо ( предназначена за компании, изповядващи западен стил на кадров мениджмънт ) се построява по аналогичен начин. В текста на мотивационното писмо трябва да се отразят:

1. Наименованието на длъжността ( може и две сходни длъжности ), за която се изпраща CV-то; желателно е също да се посочи от какъв източник сте узнали за вакантната позиция ( позиции ); предложение на своята кандидатура.

Пример 4

Запознавайки се с информацията във Вашия сайт, научих, че Вашата компания е открила работно място в сферата на санитарния контрол на месни и млечни суровини. В тази връзка искам да предложа кандидатурата си за посочената позиция, свързана с упражняване на функции по контрол на качеството, санитарно-ветеринарен контрол на суровини и готова продукция. Предполагам, че моят професионален опит може да бъде полезен както на позицията експерт по закупуване на месни и млечни продукти, така и на позицията ръководител на служба санитарен контрол.

 

2. Много кратък, но точен и съдържателен конспект-резюме, имащ за цел да обоснове съответствието между вашите професионални и лични качества и длъжността, за която претендирате.
3. Вашата готовност за работа, отдаденост, професионален ръст в сферата на указаното в офертата направление, а най-добре – между стените именно на дадената компания.

Пример 5

В течение на последните години аз осъществявам успешно дейност по избраното направление в състава на държавните санитарни и митнически контролни органи, имам изградени връзки и опит в сътрудничеството както с крупни руски предприятия на хранителния отрасъл, така и с водещи чуждестранни доставчици. Приложеното CV ще Ви даде представа за моя професионален опит, квалификация и потенциални възможности.

Пример 6

Целият опит от моята трудова дейност, професионални знания и навици, а също и очаквания за  последващ  растеж  лежат  в  областта  на  активните преки продажби и работа  с  клиенти

( както на изпълнителско, така и на административно ниво ). В дадения момент имам в своя актив повече от петгодишен опит в продажбите на пазара В2В в производствената област, а също и опит в ръководството в даденото направление в продължение на последната година. На последната си месторабота аз, на длъжността ръководител подразделение продажби, лично  отговарях  за  дейността  и  резултатите  на  службата  по  продажби  в  сферата  В2В( медицинско и козметично оборудване).

  1. Готовност за лично интервю в компанията, в хода на която по-пълно да изложите сведения за себе си.
  2. Контактна информация.

Пример 7

С удоволствие ще приема предложение да се срещнем и да разкажа малко повече за своя опит в работата и възможен потенциал. Можете да се свържете с мен на телефон ... или електронна поща ...

С уважение, ....

Пример 8

В случай на заинтересованост от Ваша страна, ще се радвам в рамките на събеседването да отговоря на всички интересуващи Ви въпроси. Можете да се свържете с мен по телефона. Предварително Ви благодаря за вниманието и  отделеното на моята кандидатура време.

С уважение, ...

Образец на мотивационно писмо

Добро типово мотивационно писмо

Здравейте, Татяна!

От сайта www.rabota.ru узнах, че във Вашата компания е разкрита вакантна длъжност: Мениджър по продажбите на външна реклама. Храня надежда, че във връзка с развитието ще се заинтересувате от моята кандидатура за дадената позиция.

В настоящият момент заемам длъжността „Специалист по рекламни проекти”  в маркетингово и рекламно подразделение на Холдинг „Слънчице”.

Мои основни задачи се явяват: търсене на клиенти за поместване на търговска информация на предлаганите от компанията носители, съставяне на предложения, водене на сделки, взаимодействие със свързани подразделения на компанията, работа с рекламни агенции и изпълнители,  поддръжка на наличната клиентска база.

Натрупаният опит в презентацията на продукти, събиране на информация за потенциални клиенти и навици за общуване с мениджъри на всички нива ми позволи да постигна високи резултати, да донеса печалба на компанията и да продължа да израствам в професионален и финансов план.

Към писмото прилагам моето CV. С удоволствие ще приема предложение да се срещна с Вас и да Ви разкажа малко повече за себе си и за това, каква полза, по мое мнение, бих могъл да донеса на Вашата фирма.

С най-добри пожелания,

И.И.Иванов

Тел. (111) 111-11-11